VZV - vysokozdvižné vozíky

Reklamní sdělení:
Vysokozdvižný vozík (dále jen VZV, což je zkrácený výraz) je stroj, jenž bývá velmi hojně využíván převážně firmami, které se zabývají podnikáním hlavně ve stavebním a lesnickém průmyslu. Tento vcelku praktický stroj však lze využít i v jiných oborech, kde je zapotřebí vertikálně manipulovat, tedy převážet a přesouvat těžší materiál.

VZV může mít i několik různých variací a podob, mezi ty největší patří nízkozdvižný vozík, který však může pojíždět pouze po rovných, pevných plochách a je s ním pohybováno ručně. Proto jsou nízkozdvižné vozík využívány jako pomocníci v supermarketech při doplňování a převozu zboží. VZV je naopak poháněn motorem a ovládán řidičem, kterým na něm sedí. Motory mohou být buď elektrické (lze je používat i v uzavřených prostorách, mimo jiné ve skladech) nebo dieselové či benzínové.

Co se týče konstrukce VZV, tak ta je každému nejspíše velmi dobře známá, pokud však ne, tak VZV není příliš veliký a nejvýraznější na něm je zdvihací jednotka, což je vlastně zdvihací rám a nosič. Nosič může mít více podob, dle způsobu využití, nejčastěji však bývá vidlový nosič, který slouží k přesouvání palet. Dalšími variantami nosiče jsou třeba plošina, která je ohraničena zábradlím a lze na ní tak přenášet i lidi, nebo rameno s hákem, pomocí kterého se převáží různé předměty.

VZV dokáže převést najednou několik tun a jeho výška zdvihu dosahuje až několika metrů. Navíc, díky malé konstrukci, má VZV zároveň malý poloměr otáčení a tak se vejde prakticky kdekoliv. Vozík je možné VZV je možné upravit dle potřeby i do různě členěných terénů a proto má, jak již bylo psáno na začátku článku, velmi široké využití.