Založení s.r.o.

Reklamní sdělení:
Každý potencionální podnikatel je nejprve postaven před otázku, jakou společnost založí a jak při tom postupovat. Ten, kdo nemá s podnikáním a se založením společnosti žádné praktické zkušenosti, může mít problém vše potřebné vyřídit včas a bez zbytečných pochybení. Velice výhodným způsobem bývá obrátit se na specializovanou firmu, která za vás vyřídí vše od začátku až do konce. Podá za vás žádosti na příslušných formulářích a nakonec si už jen vyžádá výpis z obchodního rejstříku, ve kterém bude vaše nová společnost zaregistrována.

Společnost s ručením omezeným bývá nejrozšířenější formou podnikání. Majitel společnosti ručí svým majetkem za výsledky podnikání. Ať už se rozhodnete svěřit založení společnosti specializované firmě, nebo se do této formální záležitosti pustíte sami, vždy se musí začít od výběru předmětu činnosti. To znamená, že se rozhodnete zvolit obor podnikání, ve kterém chcete být úspěšní. Řešením mnohdy bývá i to, že před zakládáním nové společnosti dáte přednost zakoupení již zaběhnuté s.r.o. V tom případě odpadne celá řada nezbytných úkonů a postačí pouze provést přepis vlastnictví ve formě notářského zápisu. Když budete zakládat s.r.o. novou, pak je třeba zvolený předmět činnosti zaregistrovat na příslušném živnostenském úřadu, který vám následně vydá živnostenský list, osvědčující právo podnikat v daném oboru.

Dalším formálním aktem je společenská smlouva. V této zakladatelské listině se uvedou všechny vztahy, kdo bude za společnost jednat, kdo může podepisovat smlouvy, dohody i finanční výdaje, zaznamená se výše finančních vkladů jednotlivých společníků. Kromě těchto údajů se musí uvést datum založení s.r.o. a její sídlo. Po schvalovacím procesu se nakonec podá žádost o registraci s.r.o. u obchodního rejstříku, který je veden u Krajského soudu příslušného podle místa podnikání s.r.o. K žádosti se pochopitelně musí přiložit všechny potřebné listiny, od živnostenského oprávnění, zakladatelské listiny až po notářský zápis. Obchodní soud vydá výpis z obchodního rejstříku, kde jsou uvedeny nezbytné údaje včetně přidělení identifikačního čísla nové s.r.o.